Achizitii publice: Normele de aplicare a legii privind concesiunile de lucrari si servicii, in consultare publica!

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala pentru Achizitii Publice a publicat vineri, 11 martie, spre consultare publica o varianta de lucru a proiectului Normelor metodologice de aplicare a Legii privind concesiunile de lucrari si servicii.

Principalele elemente de noutate cuprinse in proiectul actului normativ mai sus mentionat sunt:

1. este prevazut expres faptul ca aplicarea procedurilor prevazute de Legea privind concesiunile, finalizate cu atribuirea unui contract de concesiune se realizeaza doar peste pragurile prevazute la art. 11 din Lege, respectiv 22.908.118 lei;
2. sunt mentionate expres etapele concesiunii (Art. 9 din proiect);
3. introducerea modelului financiar ca instrument decizional al autoritatii contractante (Art. 12 din proiect);
4. detalierea estimarii la realizarea studiului de fundamentare, in functie de venituri si cheltuieli (Art. 18 din proiect);
5. evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire – noi reguli (Art. 24 din proiect);
6. o noua abordare ce trebuie urmata de autoritatile contractante in procesul de evaluare a ofertelor;
7. procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri – detalii pot fi gasite in Sectiunea a 4-a – „Derularea procedurilor de atribuire” – unde se mentioneaza aceasta obligatie pentru fiecare tip de procedura in parte;
8. procedura simplificata (art. 79 – 80 din proiect);
9. mecanismele de plata (art. 106 din proiect).
O selectie a celor mai importante noutati poate fi consultata aici.

Mai multe pe fonduri-structurale.ro