Achiziția utilajelor agricole prin fonduri europene

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) face o serie de precizări esențiale pentru toți fermierii care fac achiziții de utilaje agricole cu bani europeni.

Conditii pentru decontarea achizitiilor de masini agricole:

1. Beneficiarii de fonduri UE care cumpără mașini sau echipamente agricole vor fi obligați să utilizeze Baza de Date cu Prețuri de Referință publicată pe site-ul Agenției.

2.Pentru decontare, beneficiarii trebuie să aibă o serie de documente, din care să facă parte, obligatoriu, contractul de vânzare – cumpărare însoțit de certificatul de conformitate al produsului, în care marca și modelul trebuie să fie identice cu cele înregistrate în baza de date. În afară de acest contract, fermierul trebuie să atașeze prețurile de referință, aferente echipamentului cumpărat și o Anexa în care să fie prezentate dotările echipamentului care face obiectul cererii de plată, care trebuie sa cuprindă cel puțin, caracteristicile specifice înscrise în Baza de date.

3.Fermierii trebuie să aibă în vedere că marca și modelul achiziționat să fie identice cu cele înregistrate în Baza de Date. AFIR arată că dacă această condiție nu este respectată, iar standardul de echipare nu cuprinde cel puțin toate dotările înscrise în Baza de Date, nu se decontează contravaloarea bunului care face obiectul cererii de plată și beneficiarul va plăti integral contravaloarea bunului respectiv.

Baza de Date cu Prețuri de Referință ce se găsește pe portalul AFIR, cuprinde, în această fază, numai informații și date privind mașini, utilaje și echipamente specializate. Centralizarea și înscrierea altor informații și date transmise de către producători/ importatori/ dealeri se vor realiza într-o etapă ulterioară, care va fi comunicată în mod explicit de către AFIR.

Baza de date a prețurilor de referință este structurată în funcție de următoarele criterii: cod CPV, marcă, model, dotări standard și prețul care trebuie să fie exprimat în Euro, fără TVA. Identitatea furnizorului de date rămâne confidențială.