Apel pentru Programul RO02 – Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Promotorii de Proiect, partenerii din statul donator, cât și alte instituții relevante sau organizații non-guvernamentale din România, ca și stakeholderi din statele donatoare. 200.000 Euro 30 august 2017, ora 14.00

Finanțator Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014

Operator de Program Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Obiectivul General al Programului Stoparea pierderii biodiversităţii.

Obiectivul Specific al Programului Îmbunătățirea stării ecosistemelor precum și a nivelului de cunoaștere, informare și conștientizare a publicului larg în legătură cu beneficiile de zi cu zi, produse de serviciile ecosistemelor și importanța menținerii ecosistemelor într-o stare bună.

Activități eligibile Organizarea și participarea la evenimente precum conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri și alte tipuri de acțiuni cu caracter similar atâta timp cât se adresează scopului programului.

Pentru mai multe detalii, click aici.